Duidelijke afspraken duren het langst.

Samen met u bepalen wij ons jaarlijks ereloon voor :

  • boekhouding
  • belastingaangiftes
  • jaarrekening
  • notulen
  • rapporteringen

Deze erelonen zijn steeds gebaseerd op welberekende uurprestaties. Duidelijke en correcte afspraken zijn immers in ieders belang ! Eventuele wijzigingen in tarieven en/of verhogingen van erelonen kunnen enkel in samenspraak met u als klant tot stand komen.

Alle bijkomende opdrachten en de daarmee gepaard gaande extra kosten, worden per opdracht en wederom in onderling overleg bepaald.

Als starter kan u vrijblijvend en gratis een eerste verkennend gesprek vragen om zodoende uw behoeften en mogelijkheden te detecteren.  Om u tijd te besparen, komen wij graag bij u ter plaatse